Tabi Po: Painting

"Isang araw, ang tanyag na pintor sa San Diego na si Juan Hidalgo ay nagpinta ng larawan nina Tasyo, Elias, at Sabel. Habang ginagawa niya ang dibuho, may napansin siyang kakaiba sa tatlong modelo niya. Iba ang tama ng ilaw sa kanilang mga mata at ang kanilang kuko ay may nakasingit na kung anong kulay pula. Mukha itong dugo 'pero hindi naman maaari yun', ang sabi niya sa kanyang sarili. Ipinagsawalang-bahala na lamang niya ang mga iyon.