Tabi Po: Painting

"Isang araw, ang tanyag na pintor sa San Diego na si Juan Hidalgo ay nagpinta ng larawan nina Tasyo, Elias, at Sabel. Habang ginagawa niya ang dibuho, may napansin siyang kakaiba sa tatlong modelo niya. Iba ang tama ng ilaw sa kanilang mga mata at ang kanilang kuko ay may nakasingit na kung anong kulay pula. Mukha itong dugo 'pero hindi naman maaari yun', ang sabi niya sa kanyang sarili. Ipinagsawalang-bahala na lamang niya ang mga iyon. Kailangan din kasi niya ng pera dahil baon na sya sa utang dahil nilustay niya sa alak ang kaunti niyang ipon dahil iniwan siya ng kanyang kasintahan. 

Nang matapos ni Juan Hidalgo ang larawan ay hindi na siya nakita pang muli. Ang sabi-sabi ng taumbayan ay binayaran daw siya ng limpak-limpak  para sa obrang ito at nagpasya siyang magbagong-buhay sa ibang lugar. Ngunit may kaunting taong naniniwala na ibang-iba ang sinapit ni Juan at hindi ito kanais-nais."