Unang Aklat: Si Elias - Isyu 2

Date Uploaded: 

May 10 2010

Maaari pong umorder ng TABI PO print version sa akin. I-click lang ang larawan sa baba para umorder.
Para sa iba ko pang mga komiks, bisitahin ang mervstore.com.

Facebook Comments Box

Earlier Comments

This website has been revamped. The following comments are screenshots of the ones posted in the old site. 
These comments were posted on page 3 of this issue

End of "Isyu 2"